אביבית בן סימון

אביבית בן סימון

מנהל מרכז התמחות CX

Matrix

הרצאות מפי אביבית בן סימון :

דוברים נוספים באירוע ENGAGEMENT קידום מחוברות עובדים בפעילות ניהול ידע

Open Accessibilty Menu