שלי ניזרי

שלי ניזרי

מנהלת קהילת InnerSource

Elbit

הרצאות מפי שלי ניזרי:

דוברים נוספים באירוע ENGAGEMENT קידום מחוברות עובדים בפעילות ניהול ידע

Open Accessibilty Menu